จานหมุนลูกปืนชั้นเดียว โรเบลโล่ รุ่น 90/1100.22

p1 จานหมุนแม็กนั่ม และโรเบลโร่ จานหมุนแม็กนั่ม และโรเบลโร่ p1
s1 จานหมุนแม็กนั่ม และโรเบลโร่ จานหมุนแม็กนั่ม และโรเบลโร่ s1
สำหรับรถพ่วง 2 หรือ 3เพลา ผลิตจากประเทศเยอรมัน วัสดุเป็นเหล็กรีดร้อน
s จานหมุนแม็กนั่ม และโรเบลโร่ จานหมุนแม็กนั่ม และโรเบลโร่ s

จานหมุนลูกปืนสองชั้น รุ่น MTB9012 ชนิด 2B

p2 จานหมุนแม็กนั่ม และโรเบลโร่ จานหมุนแม็กนั่ม และโรเบลโร่ p2
s1 จานหมุนแม็กนั่ม และโรเบลโร่ จานหมุนแม็กนั่ม และโรเบลโร่ s12
สำหรับรถพ่วง 2 หรือ 3เพลา ตัวเสื้อหรือแหวนบนล่าง ผลิตขากเปล็กหล่อเหนียว ผ่านกระบวนการอบชุบ รับแรงกดได้สูง
s จานหมุนแม็กนั่ม และโรเบลโร่ จานหมุนแม็กนั่ม และโรเบลโร่ s22
error: