บริการ / บริการขาย-เช่ารถกึ่งพ่วงและตู้คอนเทนเนอร์

เรามีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ดัดแปลงและผลิตหางรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ มีทั้งแบบก้างปลา พื้นเรียบ ชานต่ำ ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมหรือแบบแหนบ มีทั้งแบบ 2 เพลา และ 3 เพลา ความยาว 40 ฟุต และ 45 ฟุต ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอเอ็นที” ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

ประเภทสินค้า
1. หางรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 2 เพลา 40 ฟุต
2. หางรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 3 เพลา 40 ฟุต
3. หางรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 3 เพลา 45 ฟุต
4. หางกึ่งพ่วงพื้นเรียบ 2 เพลา 40 ฟุต
5. หางกึ่งพ่วงพื้นเรียบ 3 เพลา 40 ฟุต
6. หางกึ่งพ่วงชานต่ำ 2 เพลา
7. หางกึ่งพ่วงชานต่ำ 3 เพลา
8. ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
9. ตู้คอนเทนเนอร์ 45 ฟุต

โซลูชั่นในการจัดเก็บและขนส่งสินค้า
– เรามีศูนย์บริการที่ครบวงจร
– เน้นความปลอดภัย
– ใช้อะไหล่แท้
– ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งของผู้ประกอบการ
เพราะรถของเราถูกออกแบบให้เบาขึ้นเพื่อสมรรถนะในการบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้น

Service-sales---rental-trailers-and-containers-01 บริการขาย-เช่ารถกึ่งพ่วงและตู้คอนเทนเนอร์ บริการขาย-เช่ารถกึ่งพ่วงและตู้คอนเทนเนอร์ Service sales rental trailers and containers 01
Service-sales---rental-trailers-and-containers-02 บริการขาย-เช่ารถกึ่งพ่วงและตู้คอนเทนเนอร์ บริการขาย-เช่ารถกึ่งพ่วงและตู้คอนเทนเนอร์ Service sales rental trailers and containers 02
Service-sales---rental-trailers-and-containers-03 บริการขาย-เช่ารถกึ่งพ่วงและตู้คอนเทนเนอร์ บริการขาย-เช่ารถกึ่งพ่วงและตู้คอนเทนเนอร์ Service sales rental trailers and containers 03
Service-sales---rental-trailers-and-containers-03 บริการขาย-เช่ารถกึ่งพ่วงและตู้คอนเทนเนอร์ บริการขาย-เช่ารถกึ่งพ่วงและตู้คอนเทนเนอร์ Service sales rental trailers and containers 04
Service-sales---rental-trailers-and-containers-03 บริการขาย-เช่ารถกึ่งพ่วงและตู้คอนเทนเนอร์ บริการขาย-เช่ารถกึ่งพ่วงและตู้คอนเทนเนอร์ Service sales rental trailers and containers 05
Service-sales---rental-trailers-and-containers-03 บริการขาย-เช่ารถกึ่งพ่วงและตู้คอนเทนเนอร์ บริการขาย-เช่ารถกึ่งพ่วงและตู้คอนเทนเนอร์ Service sales rental trailers and containers 06
error: