ข่าวสาร / สถิติการจดทะเบียนรถพ่วง – รถกึ่งพ่วง และรถหัวลากปี 2015

ปีค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2559) นั้นอาจจะไม่เป็นปีที่แจ่มใสนักสำหรับผู้ผลิตรถบรรทุก และผู้ประกอบตัวถัง การจดทะเบียนรถพ่วง รถกึ่งพ่วง และรถลากจูง มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2014 เนื่องจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงส่งผลให้การบริการส่งออก และบริโภคในประเทศลดลง ทำให้ผู้ให้บริการขนส่งต้องพบเจอกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ถึงแม้จะมีข้อมูลจากนักวิเคราะห์จากหลายสถานบันที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2016 นี้จะดีขึ้น อัตราการโตของ GDP จะสูงขึ้น แต่ก็ยังไม่มีปัจจัยไหนสนับสนุนอย่างเด่นชัด

ในการจดทะเบียนรถพ่วง และรถกึ่งพ่วงภายใต้พรบ.ขนส่ง (ตาม Figure 1.0) จำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงที่จดทะเบียนใหม่ในปี 2015 นั้นอยู่ที่จำนวน 14,484 คัน ลดลงจากปี 2014 ที่ 17,921 ถึง 3,437คัน (-19%) เมื่อเทียบกับปี 2013 มียอดการจดทะเบียนที่สูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จำนวนรถที่จดทะเบียนใหม่ในปีนี้ลดลงไปถึง 40 % หรือเกือบ 10,000 คัน
ถ้าเปรียบเทียบระหว่างรถพ่วง และรถกึ่งพ่วงนั้น การจดทะเบียนที่น้อยลงในปี 2015 นี้ จำนวนของรถพ่วงที่หายไปมีสูงถึง 3,057 คัน หรือ 31% สูงกว่าจำนวนรถกึ่งพ่วงที่ลดน้อยลงในปี 2015 เหลือ 78,568 คัน คิดเป็นแค่ 5.6% ต่ำกว่าปีก่อน

ในปี 2016 นี้ ทางบริษัทคาดการว่าจำนวนรถที่จดทะเบียนใหม่จะเพิ่มขึ้นจะปี 2015 ที่ประมาณ 10% หรือที่ประมาณ 16,000 คัน

สถิติการจดทะเบียนรถพ่วง – รถกึ่งพ่วง สถิติการจดทะเบียนรถพ่วง – รถกึ่งพ่วง และรถหัวลากปี 2015 สถิติการจดทะเบียนรถพ่วง – รถกึ่งพ่วง และรถหัวลากปี 2015 Statistics registered trailers 01

(Figure 1.0 การจดทะเบียนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงภายใต้พรบ.ขนส่ง)

ในแง่ของรถลากจูงหรือหัวลาก 6 ล้อ/10 ล้อ รถที่จดทะเบียนใหม่ในปี 2015 อยู่ที่ 6,722 คัน ลดลงจากปีที่แล้ว 667 คัน (-9%) แนวโน้มของรถลากจูงนั้นจะคล้ายๆกับรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงที่มีจำนวนจดทะเบียนใหม่น้อยลง แต่อาจจะไม่รุนแรงเท่าเนื่องจากอายุการใช้ของรถลากจูงนั้นอาจจะสั้นกว่ารถพ่วง-รถกึ่งพ่วง (Figure 2.0)

สถิติการจดทะเบียนรถพ่วง – รถกึ่งพ่วง สถิติการจดทะเบียนรถพ่วง – รถกึ่งพ่วง และรถหัวลากปี 2015 สถิติการจดทะเบียนรถพ่วง – รถกึ่งพ่วง และรถหัวลากปี 2015 Statistics registered trailers 02

(Figure 2.0 การจดทะเบียนรถลากจูงภายใต้พรบ.ขนส่ง)

รถพ่วงอีกประเภทที่น่าจับตามองน่าจะต้องเป็นรถพ่วงเล็กที่จดเบียนภายใต้พรบ.รถยนต์ รย.16 รถพ่วงประเภทนี้อาจจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยนัก เพราะผู้ใช้รถบรรทุกขนาดเล็กและรถกระบะอาจจะไม่ได้เคร่งเรื่องน้ำหนักบรรทุก แต่ด้วยกฏหมายที่เคร่งครัดเรื่องน้ำหนักบรรทุกมากขึ้น มีผู้ใช้จำนวนหนึ่งหันมาพึ่งรถพ่วงเล็กเป็นตัวช่วยในการบรรทุก พ่วงรถพ่วงไปกับรถกระบะเพื่อประหยัดน้ำมันในการขนส่ง และเพื่อเพิ่มพื้นที่และน้ำหนักบรรทุกในแต่ละรอบของการขนส่ง

ในปี 2015 (Figure 3.0) จำนวนรถพ่วงเล็กใหม่ที่จดทะเบียนภายใต้พรบ.รถยนต์ ร.ย. 16 นั้นมีจำนวนอยู่ที่ 426 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2014 ถึง 20% ถึงแม้ว่าจำนวนตัวเลขอาจจะยังไม่สูง แต่รถพ่วงประเภทนี้ยังมีอนาคตไกล ปัจจุบันการจดทะเบียนส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดกรุงเทพ นครราชสีมา และ ชลบุรี

สถิติการจดทะเบียนรถพ่วง – รถกึ่งพ่วง สถิติการจดทะเบียนรถพ่วง – รถกึ่งพ่วง และรถหัวลากปี 2015 สถิติการจดทะเบียนรถพ่วง – รถกึ่งพ่วง และรถหัวลากปี 2015 Statistics registered trailers 03

(Figure 3.0 การจดทะเบียนรถพ่วงเล็ก ร.ย. 16)

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : เมษายน 2559
ที่มาของข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก

error: