ข่าวสาร / สถิติการจดทะเบียนรถพ่วง – รถกึ่งพ่วง และรถหัวลากปี 2016

สถิติการจดทะเบียนรถพ่วง – รถกึ่งพ่วง และรถหัวลากปี 2016

ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตอยู่ที่ 3.2% ในปี 2016 ตามสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตาม แต่การเติบโตนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบทางบวกให้กับธุรกิจรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงเลย และธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ก็มีการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้น เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติทั้งรายเล็กรายใหญ่เข้ามาจับจองพื้นที่ในการทำธุรกิจด้านนี้มากขึ้น อีกทั้งเศรษฐกิจโลกในปีที่ผ่านมานี้ก็ไม่ได้เกื้อกูลการส่งออกของประเทศไทย รวมถึงเศรษฐกิจที่โตช้าลงของประเทศจีน และปัญหาด้านการเมืองในทวีปยุโรป

จำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงที่จดทะเบียนสะสมระหว่างปลายปี 2015 และปลายปี 2016 เพิ่มขึ้นจาก 187,219 คัน ไปเป็น 189,139 คัน เพิ่มขึ้น 2,100 คัน หรือ 1.1% แต่จำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงที่จดทะเบียนใหม่ในปี 2016 นี้ ไม่มีการเติบโตเลยเมื่อเทียบกับปี 2015 (Figure 1.0) ถ้าเปรียบเทียบระหว่างรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงจะเห็นได้ว่าจำนวนรถกึ่งพ่วงที่จดทะเบียนใหม่ในปี 2016 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 5% และกลับกันจำนวนรถพ่วงที่จดทะเบียนใหม่ลดลงประมาณ 6% รถพ่วงมือสองที่มีจำนวนมากอยู่ในตลาดบวกกับสภาวะภัยแล้งตอนต้นปี 2016 ที่อาจจะทำให้ความต้องการใช้งานรถพ่วงในงานเกษตรมีน้อยลง

Figure 2.0 แสดงอัตราการเติบโตของจำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงที่จดทะเบียนใหม่ ปี 2011-2016

Figure 1.0 จำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงจดทะเบียนใหม่ ปี 2010-2016

Figure 2.0 อัตราการเติบโตของจำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงที่จดทะเบียนใหม่ ปี 2011-2016

ในทางกลับกันถึงแม้จำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงที่จดทะเบียนใหม่ในปี 2016 นี้จะไม่มีการเติบโต แต่จำนวนรถลากจูงจดทะเบียนใหม่ในปี 2016 นี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 7,421 คัน หรือมีการเติบโตมากกว่า 10% ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ประกอบการอาจจะแสดงว่าบริษัทขนส่งต่างๆ เล็งเห็นงานโปรเจ็คที่กำลังจะเข้ามาในปีนี้ และมีการเตรียมความพร้อมไว้รับมือเบื้องต้นแล้ว (Figure 3.0)

Figure 3.0 จำนวนรถลากจูงจดทะเบียนใหม่ปี 2010-2016

จากสภาพตลาดในสองเดือนของปี 2017 นี้ อาจจะเร็วไปที่เราจะสรุปว่าปี 2017 จะเป็นปีที่ดีหรือไม่ แต่ดูจากข้อมูลสถิติการเติบโตที่ผ่านมา ทางบริษัทคาดว่าจำนวนจดทะเบียนใหม่ของรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงในปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ซึ่งน่าจะเป็นไปในแนวทางเดิมคือรถกึ่งพ่วงเติบโตเร็วกว่ารถพ่วง

รถพ่วงอีกประเภทที่น่าจับตามองน่าจะต้องเป็นรถพ่วงเล็กที่จดทะเบียนภายใต้พรบ.รถยนต์ รย.16 รถพ่วงประเภทนี้อาจจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยมากเท่าไหร่ เพราะผู้ใช้รถบรรทุกขนาดเล็กและรถกระบะอาจจะไม่ได้เคร่งเรื่องน้ำหนักบรรทุก  แต่ด้วยกฏหมายที่เคร่งครัดเรื่องน้ำหนักบรรทุกมากขึ้น มีผู้ใช้จำนวนหนึ่งหันมาพึ่งรถพ่วงเล็กเป็นตัวช่วยในการบรรทุก พ่วงรถพ่วงไปกับรถกระบะเพื่อประหยัดน้ำมันในการขนส่ง เป็นการเพิ่มพื้นที่และน้ำหนักบรรทุกในแต่ละรอบของการขนส่ง

ในปี 2016 (Figure 4.0) จำนวนรถพ่วงเล็กใหม่ที่จดทะเบียนภายใต้พรบ.รถยนต์ ร.ย. 16 นั้นมีจำนวนอยู่ที่ 515 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2015 ถึง 21% ถึงแม้ว่าจำนวนตัวเลขรวมอาจจะยังไม่สูง แต่รถพ่วงประเภทนี้ยังสามารถเพิ่มได้อีกในอนาคตแน่นอน

Figure 4.0 จำนวนพ่วงเล็ก ร.ย. 16 จดทะเบียนใหม่ปี 2010-2016

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : กุมภาพันธ์ 2560

ที่มาของข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: