ข่าวสาร / ตลาดรถบรรทุก รถพ่วง รถกึ่งพ่วงในประเทศไทย – แนวโน้มและการเติบโตปี 2017

ตลาดรถบรรทุก รถพ่วง รถกึ่งพ่วงในประเทศไทย แนวโน้มและการเติบโตปี 2017

เศรษฐกิจไทยเติบโตอยู่ที่ 3.9% ในปี 2017 ตามสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย การเติบโตนี้ส่งผลกระทบที่ดีให้กับธุรกิจรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันถึงแม้ธุรกิจด้านโลจิสติกส์มีการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้น เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติทั้งรายเล็กรายใหญ่เข้ามาจับจองพื้นที่ในการทำธุรกิจด้านนี้มากขึ้น แต่มีปัจจัยบวกอยู่หลายปัจจัยซึ่งอาจจะช่วยส่งผลต่อการเติบโตนี้

  1. โครงการการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมที่รัฐบาลไทยได้วางแผนไว้ระหว่างปี 2015-2022 ในโครงการนี้ทางรัฐบาลได้วางงบประมาณไว้ 3.38 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีงบประมาณสำหรับการพัฒนารางรถไฟระหว่างภูมิภาค การพัฒนาถนนหลวงและทางการพิเศษเพื่อเชื่อมระหว่างระเบียงกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลวง การพัฒนาสนามบิน และท่าเรือสำหรับการขนส่งโดยเฉพาะ และในปีนี้เองเราก็ได้เห็นว่าแผนงานนี้เริ่มมีการอนุมัติงบ และการดำเนินงาน
  1. การขนส่งระหว่างประเทศทางถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการพัฒนาระบบท่าชายแดนระหว่างประเทศ
  2. การเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจ e-commerce ทำให้ส่งผลบวกต่อการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

จำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงที่จดทะเบียนใหม่ในปี 2017 นี้ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2016 (Figure 1.0 & 2.0) อยู่ที่ 10.2% จากจำนวน 14,454 คัน ในปี 2016 เป็น 15,934 คัน ในปี 2560 ถ้าเปรียบเทียบระหว่างรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงจะเห็นได้ว่าจำนวนรถกึ่งพ่วงที่จดทะเบียนใหม่ในปี 2017 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 8.5% และจำนวนรถพ่วงที่จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 12.6% ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากปี 2016 ที่จำนวนรถพ่วงจดทะเบียนใหม่ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปี 2015

จำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงที่จดทะเบียนสะสมในปี 2016 และปี 2017 เพิ่มขึ้นจาก 189,139 คัน ไปเป็น 190,619 คัน เพิ่มขึ้น 1,480 คัน หรือ 0.78%

Figure 1.0 จำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงจดทะเบียนใหม่ ปี 2010-2017

Figure 2.0 อัตราการเติบโตของจำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงที่จดทะเบียนใหม่ ปี 2011-2017

ในทางเดียวกันกับจำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงที่จดทะเบียนใหม่ในปี 2017 จำนวนรถลากจูงจดทะเบียนใหม่ในปี 2017 นี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 774 คัน หรือมีการเติบโตมากกว่า 10.4% ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ประกอบการอาจจะแสดงว่าบริษัทขนส่งต่างๆ เล็งเห็นงานโปรเจ็คที่กำลังจะเข้ามาในปีนี้ และมีการเตรียมความพร้อมไว้รับมือเบื้องต้นแล้ว (Figure 3.0)

Figure 3.0 จำนวนรถลากจูงจดทะเบียนใหม่ปี 2010-2017

รถพ่วงอีกประเภทที่น่าจับตามองน่าจะต้องเป็นรถพ่วงเล็กที่จดทะเบียนภายใต้พรบ.รถยนต์ รย.16 รถพ่วงประเภทนี้อาจจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยมากเท่าไหร่ เพราะผู้ใช้รถบรรทุกขนาดเล็กและรถกระบะอาจจะไม่ได้เคร่งเรื่องน้ำหนักบรรทุก  แต่ด้วยกฏหมายที่เคร่งครัดเรื่องน้ำหนักบรรทุกมากขึ้น มีผู้ใช้จำนวนหนึ่งหันมาพึ่งรถพ่วงเล็กเป็นตัวช่วยในการบรรทุก พ่วงรถพ่วงไปกับรถกระบะเพื่อประหยัดน้ำมันในการขนส่ง เป็นการเพิ่มพื้นที่และน้ำหนักบรรทุกในแต่ละรอบของการขนส่ง

ในปี 2017 (Figure 4.0) จำนวนรถพ่วงเล็กใหม่ที่จดทะเบียนภายใต้พรบ.รถยนต์ ร.ย. 16 นั้นมีจำนวนอยู่ที่ 541 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2016 แค่ 5% ถึงแม้ว่าจำนวนตัวเลขรวมอาจจะยังไม่สูง แต่รถพ่วงประเภทนี้ยังสามารถเพิ่มได้อีกในอนาคตแน่นอน

Figure 4.0 จำนวนพ่วงเล็ก ร.ย. 16 จดทะเบียนใหม่ปี 2010-2017

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : กุมภาพันธ์ 2561

ที่มาของข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก

error: