เต้าเสียบและปลั๊กเสียบ 7 สาย ชนิด “N” TYPE ใช้กับสายไฟระบบ 7 สาย แรงดันไฟอยู่ที่ 24 โวลต์ใช้สำหรับทำการโอสัญญานไฟต่างๆ จากหัวรถลากไปยังเทรลเลอร์ เช่นระบบไฟเลี้ยว ,ไฟส่องทะเบียน ไฟท้าย และอื่นๆ ดังนั้นการเลือกปลั๊กและเต้าเสียบ จะต้องเป็นชนิดเดียวกัน คือ “N” TYPE เท่านั้น หรือตามมาตราฐาน SAE J560,ISO 1180 เท่านั้น รายละเอียดและโค้ดสีต่างๆ ให้ดูรายละเอียดตามรูป

1

สายไฟ สายคอยล์ไฟ และสายไฟชนิดอื่นๆ phillips

สายคอยล์ไฟ
สายคอยล์ไฟ
สายคอยล์ไฟ
ชุดสายคอยล์ไฟพร้อมปลั๊ก
สายคอยล์ไฟ
สาย ABS มาตรฐาน ISO 4143-3
สายคอยล์ไฟ
สายไฟ 7สาย
error: