ข่าวสาร / ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า

ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า และการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมากรมฯ ได้ออกประกาศฉบับที่ 2 แก้ไขและยกเลิกประกาศเดิมในบางจุด เพื่อให้ข้อกำหนดสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO3874 ปี 2017 ซึ่งประกาศนี้ระบุไว้ว่าอุปกรณ์สำหรับยึดตู้สินค้าที่ใช้บนรถนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบตามประกาศกรมฯ และจะมีผลบังคับใช้กับรถที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ทางเราเองได้เตรียมพร้อม และปัจจุบันได้ผลิตอุปกรณ์สำหรับยึดตู้สินค้าแม็กนั่มที่สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่นี้ พร้อมจำหน่ายให้ลูกค้าแล้ว ลูกค้าสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแคตตาล็อคได้ที่ อุปกรณ์ยึดตู้สินค้าแม็กนั่ม รุ่นปี 2019

ประกาศกรมการขนส่งทางบก ขนส่งประกาศอุปกรณ์ยึดตู้สินค้า-ฉบับที่2

error: