ข่าวสาร / แบบความเห็นชอบอุปกรณ์ต่อพ่วงแม็กนั่ม

เนื่องด้วยประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน สมรรถนะของอุปกรณ์ต่อพ่วง และการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 ในการยื่นขอรับความเห็นชอบแบบรถ (รถบรรทุกลักษณะ 6 รถพ่วง, 7 รถกึ่งพ่วง, 8 รถกึ่งพ่วงวัสดุยาว) อุปกรณ์ต่อพ่วงที่นำมาใช้ต้องเป็นชนิดหรือแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว(ตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ http://apps.dlt.go.th/esb/VTAD/R55/R55.pdf) กรณีที่อุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะใช้ติดตั้งกับรถยังไม่ได้รับความเห็นชอบ ให้ผู้ขอรับความเห็นชอบแบบรถยื่นเอกสารหลักฐานของอุปกรณ์ต่อพ่วงตามที่กำหนดในประกาศ ประกอบการยื่นขอความเห็นชอบรถด้วย

ปัจจุบันอุปกรณ์ต่อพ่วงแม็กนั่มได้รับแบบความเห็นชอบแล้วสำหรับ

จานลากรุ่น MFW360

คิงพินรุ่น MKP-B5010

คิงพิน MKP-W5010

อุปกรณ์ต่อพ่วง MAGNUM MDC550

ซึ่งผู้ที่ต้องการขอแบบความเห็นชอบรถสามารถดาวโหลดและแนบหนังสือแบบความเห็นชอบนี้ไปกับเอกสารในการจดทะเบียนด้วย

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่บริษัท เบอร์โทร 02-5132571 หรือผ่านทางไลน์ ID @transtec

สามารถ Download เอกสารได้ตามลิงค์นี้

แบบความเห็นชอบจานลากรุ่น MFW360

แบบความเห็นชอบคิงพินรุ่น MKP-B5010

แบบความเห็นชอบคิงพินรุ่น MKP-W5010

แบบความเห็นชอบ MAGNUM MDC550

error: