อุปกรณ์ยึดตู้สินค้า

ทวิสล็อคแม็กนั่มมีหลายรุ่น ทั้งตัวแกนและด้ามล็อคต่างกันแล้วแต่การใช้งานของลูกค้า และมีอะไหล่ตัวแกน และตัวเสื้อจำหน่ายแยกสำหรับงานซ่อม ดูแคตตาล็อคสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม และมุมตู้สินค้ามาตรฐาน ISO

อุปกรณ์ยึดตู้สินค้า

อุปกรณ์อื่นๆ

error: